pomoc poszkodowanym - wskazówki

Strona główna
informacja
wskazówki
formularz
kontakt
Licznik 


Poniżej przedstawiamy, bardzo ważne informacje korzystne dla Państwa:

1. Zgodnie z polskim prawem odszkodowanie:
także należy się, każdemu kto doznał krzywdy albo poniósł szkodę z winy innej osoby w wyniku wypadku, lub innego zdarzenia.
 

2. Poszkodowanemu przysługują następujące roszczenia:

* odszkodowanie: za samochód;

* koszty :holowania samochodu;

* zadośćuczynienie: za ból i cierpienie (za krzywdę);

* wydatki na: leczenie;

* utracone: dochody;

* renta :wyrównawcza utracone dochody oraz renta na zwiększone potrzeby

* i inne  

Uwaga: świadkom wezwanym do Sądu należy się zwrot utaconego zarobku.

3. Pamiętaj o zbiereaniu wszystkich dowodów płatnośći gdyż, poszkodowanemu należy się zwrot za koszty leczenia i rehabilitacji w tym za: koszty dojazdów na wizyty lekarskie,za koszty dojazdów najbliższej rodziny do Szpitala oraz za koszty opieki nad poszkodowanym, i.t.d.

4. Kodeks cywilny przewiduje iż: w związku ze śmiercią poszkodowanego osoby bliskie (najczęściej rodzina) mogą się domagać odszkodowania;

* zwrotu wydatków poniesionych na pogrzeb oraz płytę nagrobną ;

* renty dla dzieci;

* odszkodowania dla żony, dzieci, brata i matki.

5. Zadośćuczynienie to odszkodowanie za szkodę niematerialną , czyli krzywdę powstałą w wyniku bólu, cierpienia, doznanych obrażeń. Wysokość zadośćuczynienia podlega ocenie przy uwzględnieniu szeregu czynników i ma na celu złagodzenie wszystkich cierpień fizycznych i psychicznych będących następstwem wypadku.


6. Szkoda majątkowa to
(zniszczony samochód, utracone zarobki, wydatki na leczenie, zniszczony towar, wydatki na pogrzeb, i.t.d.).

7. Nie zapięte pasy bezpieczeństwa mają duży wpływ na wysokość wypłaty odszkodowania !

8.Poszkodowani, którzy  otrzymali odszkodowanie z różnych polis NNW to najczęściej tylko połowa  kwoty, którą ubezpieczyciele wypłacają posługując się swoimi zaniżonymi tabelami uszczerbku na zdrowiu, i dlatego warto tę różnicę sprawdzić,według prawidłowej tabeli,następnie dobrze uzasadnić i odwołać się od niekorzystnej decyzji lekarza orzecznika.
Prawo do odwołania z polis na Życie NNW przysługuje do 3 lat wstecz od dnia wypadku.

9. Odwołanie do ZUS-u przysługuje tylko do 14 dni od dnia otrzymania pierwszej niekorzystnej decyzji z Komisji lekarskiej, jeśli po odwołaniu  decyzja z ZUS -u nadal będzie niekorzystna, można w ciągu 30 dni od dnia otrzymania drugiej niekorzystnej decyzji z Komisji Lekarskiej, za pośrednictwem ZUS-u, który wydał kolejną negatywną decyzję - odwołać się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

10. Poszkodowani starający się o odszkodowanie z polis na Życie powinni zwrócić szczególną uwagę podczas załatwiania formalności, na Inwestycyjny " Fundusz Gotówka". Podpisanie takiej umowy skutkuje zainwestowaniem przez Ubezpieczyciela pozostałej części niewypłaconego odszkodowania na  ten Fundusz na okres - 3 lata.

11. Pasażerowie jeżdżący w autobusach, pociągach, tramwajach i.t.p., którzy zostali poszkodowani w wypadku  mogą domagać się zadośćuczynienia oraz innych dodatkowych roszczń z polisy OC pojazdu za szkodę na osobie i w mieniu - w razie gdy wina leży również po stronie tych Przewoźników komunikacji !

12. Ubezpieczyciele celowo mnożąc korespondencję doprowadzają  poszkodowanych do zmęczenia swoimi działaniami,
a w konsekwencji zniechęceni poszkodowani rezygnują z walki i zadowalają się nawet  znacznie pomniejszonymi  kwotami odszkodowania akceptując decyzje Ubezpieczyciela.

13. Dla większości  poszkodowanych  niezauważone zaniżone kilkakrotnie  wypłaty odszkodowania uznawane są za słuszne i prawdziwe, nieświadomi swoich praw poszkodowani nie wiedzą ,że zostali zmanipulowani przez Ubezpieczyciela przepisami prawa,dlatego warto ponownie sprawdzić zasadność zaniżonego odszkodowania z polis OC za szkodę na osobie.
Nasz
a Firma wystąpi ponownie nawet po kilkunastu latch od dnia wypadku do Ubezpieczyciela o dopłatę reszty należnego odszkodowania, z polis OC za szkodę na osobie, które wtedy było poszkodowanemu kilkakrotnie zaniżone.

14. Nieraz sumy kilkudziesięciu tysięcy odszkodowania z polis OC za szkodę na osobie proponowane ugodowo przez Ubezpieczyciela wydają się poszkodowanym bardzo wysokie, lecz zazwyczaj po uwzględnieniu kilkudziesięciu czynników mających wpływ na wysokość odszkodowania oraz ich przeliczeniu przez Zespół prawników,należne odszkodowanie jest klikakrotnie wyższe.

15. Strona przeciwna czyli Ubezpieczyciel zatrudnia  Prawników, po to aby walczyć o interesy z korzyścią dla siebie, dlatego też bardzo często dochodzenie odszkodowania z polis OC za szkodę na osobie  w pełni należnej wysokości nie jest łatwe, jeśli poszkodowany działa bez profesjonalnej pomocy Firmy odszkodowawczej.


16. Zakłady Ubezpieczeń są Instytucjami zaufania publicznego, przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia jesteśmy traktowani jak Partnerzy, to całkowicie zrozumiałe, przecież przez swoją składkę ubezpieczenia powiększamy przychód Zakładu Ubezpieczeń. W przypadku, gdy chcemy uzyskać należne odszkodowanie od tego Zakładu Ubezpieczeń - to partnerstwo ze strony Ubezpieczyciela wygasa, a rodzi się wrogość i niechęć w kontaktach z poszkodowanym.


17. Nie radzimy samemu starać się o odszkodowanie  z różnych polis OC za szkodę na osobie, gdyż czeka na Państwa wiele pułapek prawnych ze strony Ubezpieczyciela, które mogą doprowadzić do znacznych nieodwracalnych strat finansowych i nawet przy pomocy profesjonalnej Firmy odszkodowawczej nie będzie można już Państwu pomóc w ich odzyskaniu.

 -  Dlatego też, jesteśmy po to aby pomagać  w największym   nieszczęściu - niesiemy najszczerszą pomoc !

Po przeczytaniu wszystkich stron są osoby, które wyciągnęły różne wnioski, oby nie były one w przyszłości takie jak mówi przysłowie cyt: " mądry Polak po szkodzie"...


stronę odwiedziło 5587 odwiedzający (11501 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=