pomoc poszkodowanym - informacja

Strona główna
informacja
wskazówki
formularz
kontakt
Licznik 
Oferta obejmuje usługi dla osób poszkodowanych, które uległy wypadkowi i poniosły szkodę na osobie lub w mieniu w Polsce, oraz na terenie Państw Unii Europejskiej.

Od 03 sierpnia 2008r obowiązują przepisy,dzięki którym najbliżsi członkowie rodziny osób zmarłych w wyniku wypadku z winy drugiej osoby zyskują prawo do zadośćuczynienia za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej.

Chociaż nie byłeś nigdzie ubezpieczony, a zostałeś poszkodowany lub zginął ktoś bliski w różnego rodzaju zdarzeniach z winy drugiej osoby, jeśli nawet ktokolwiek powiedział, że nie należy Ci się odszkodowanie, zadzwoń a dogłębnie i bezpłatnie przeanalizujemy czy przypadkiem nie zostałeś wprowadzony w błąd.
Nie zwlekaj gdyż  w różnych zdarzeniach są różne terminy przedawnień roszczeń.

Wiemy iż poszkodowani sami próbują osiągnąć swoje odszkodowanie z różnych polis OC za szkodę na osobie, jednak Zakład Ubezpieczeń często odmawia częściowo lub całkowicie wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie staje się zazwyczaj należne wtedy, kiedy sprawa jest dogłębnie przeanalizowana przez Zespół Prawników.

Nieświadomi swoich praw poszkodowani nie wiedzą, że sumy odszkodowań z różnych polis NNW to nieporównywalnie mniejsza część tego co można jeszcze uzyskać dodatkowo za zadośćuczynienie i inne dodatkowe roszczenia - z polis OC za szkodę na osobie i w mieniu tzn: OC pojazdów, OC Zakładów Pracy, OC Firm, OC Instytucji, OC Szkół, OC Organizacji,OC rolników i.t.p.

W sytuacji gdy wypadek z ofiarami w ludziach spowodował posiadacz nieubezpieczonego pojazdu z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia polisy OC, lub który zbiegł i nie dało się go zidentyfikować,również istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania - za szkodę na osobie a w uzasadnionych przypadkach nawet za szkodę w mnieniu !

Z głównych statystyk wynika, że ponad połowa poszkodowanych w wypadkach nie wie,skąd i jaka wysokość odszkodowania jest im należna. Istnieje też grupa takich poszkodowanych,którzy mają świadomość należnego odszkodowania z ale obawiają się przegrania sprawy w Sądzie, bądź też nie mają środków na pokrycie kosztów sądowych - i wówczas te osoby, w takich przypadkach są podwójnie poszkodowane i zarazem bezsilne.

Dlatego też na pomoc poszkodowanym - wychodzi Nasza Firma odszkodowawcza.
 
Poszkodowani bez narażenia się na koszty nie są zobowiązani do przyjazdu do Siedziby Firmy, gdyż Firma angażuje dla Państwa bezpłatnie swojego przedstawiciela, z którym  trzeba się telefonicznie lub e-mailowo skontaktować,i który ma obowiązek pomagać poszkodowanemu w uzyskaniu dokumentacji związanych ze szkodą na każdym etapie sprawy.

W przypadku ujawnienia się nowej krzywdy lub dolegliwości w związku z wypadkiem nawet po kilkunastu latach od dnia wypadku, poszkodowany ma prawo wystąpić ponownie do Ubezpieczyciela o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym dojazdy do lekarzy, a w uzasadnionych przypadkach także koszty wymaganej opieki. Ponadto  przeliczymy pobieraną rentę, a w przypadku nieprawidłowości wystąpimy o dopłatę zaległych kwot renty wyrównawczej od dnia wypadku.

Ugoda zawarta z Ubezpieczycielem zazwyczaj definitywnie zamyka drogę do dalszych roszczeń. Jednak w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość unieważnienia ugody i dochodzenia pozostałych  znacznie wyższych kwot odszkodowania z polis OC za szkodę na osobie - do 10 lat wstecz a nawet więcej !

W Naszej Firmie Zespół Prawników ponownie analizuje i prowadzi sprawy w Sądach  o dalsze należne odszkodowanie z polis OC za szkodę na osobie,występując o znacznie wyższe kwoty niż te,które były załatwiane poszkodowanym przez inne Firmy odszkodowawcze lub  Pełnomocników, a na etapie przed sądowym sprawy te zostały zakończone - do 10 lat wstecz a nawet więcej !

Zapraszamy do wstępnego, bezpłatnego przeanalizowania Państwa sprawy.
W ciągu kliku dni otrzymacie Państwo na swój adres zwrotny e-mail odpowiedź czy Prawnicy podejmą się prowadzenia sprawy.

stronę odwiedziło 5587 odwiedzający (11497 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=